Mrówki

Mrówki rudnice to najmniejsi rezydenci Parku Korzonek. Ich mrowisko jest osłonięte siatką,
umocowaną na drewnianej kopule. W ogrodach często traktujemy te owady jak szkodniki.
Tymczasem ich społeczności są kluczowe dla leśnych ekosystemów, dlatego podlegają
prawnej ochronie w Polsce. Warto uczyć się o tajnikach ich mrówczej pracy.