Jakość powietrza u nas
PM1
10
μg/m²
PM2,5
16
μg/m²
PM10
18
μg/m²

Wydarzenia

Zobacz nasz film!

09.03.2020

Zapraszamy do oglądania naszego najnowszego materiału filmowego oraz subskrybowania kanału!
Niebawem więcej filmów!

https://www.youtube.com/watch?v=Tktdh13ERBo&feature=emb_title